Henning Mankell: En alvorlig historie om glæden ved livet

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

BOGANMELDELSE   Man kan godt kalde den aktivistiske, svenske forfatter, Henning Mankell (som døde tidligere i år i en alder af bare 67 år) en rutineret forfatter. Han skrev mange teaterstykker og bøger – heriblandt flere berømte romaner om kriminalkommissæren, Kurt Wallander, og provinsbyen, Ystad. (Mankell boede selv i hovedparten af sit liv i Ystad og Afrika).

En alvorlig historie om glæden ved livet – den (måske) sidste bog fra forfatterens hånd – er en samling selvbiografiske tekster, erindringer, essays, refleksioner, noter. Ikke nødvendigvis forbundne og dog på særegen vis og i kraft af gennemgående temaer netop forbundne. Teksterne kredser især om liv og død, sygdom og behandling, generationer, traditioner, kulturer, miljø og især – VALG, bevidste og definerende, personlige valg.

Man fornemmer ganske klart – alene ud fra læsningen af disse tekster – at bogen udgør en slags punktum, at den døende Mankell kun har hovedrysten til overs for troende og deres religioner, at han p.g.a. en fremskreden kræftsygdom alligevel selv er fokuseret på døden – om end på meget konkret måde – og at det vigtigste for ham trods alt – nu, hvor han gør regnebrættet op – er, at han i sit eget liv har truffet valg fremfor at drive med strømmen.

Man forstår, at han er aktivistisk, politisk engageret, optaget af problemstillinger som sikker opbevaring af atomaffald, forurening af verdens have og andre lignende spørgsmål, som også vil påvirke mange kommende generationer. Og på et metaplan fungerer det. På det mere konkrete plan forekommer flere af teksterne dog løsrevne, som knyttet op til en i Sverige verserende debat.

Teksterne, der typisk er fra tre til fem sider, bærer præg af engagement snarere end sproglig elegance, men det engagement er ikke nok, når man som dansk læser skal igennem mere end 300 sider. Manglen på sproglig elegance – kombineret med det springende fokus – gør den alvorlige historie om glæden ved livet til en – momentvis – lettere irriterende bog. Og dét selv om den rummer masser af interessante iagttagelser, eftertanker og refleksioner. Masser af gode noter til andet og mere. Man kunne – som dansk læser – have ønsket sig et mere stringent fokus, en strammere redigering, så en rød tråd tydligere var trådt frem. Men redaktøren har formodentlig set summen af tekststykker som et samlet testamente, og derfor er alle tekstdele gledet igennem i redigeringen – desværre.

Alligevel er det modne, døende menneskes refleksioner af klædelig tyngde.

***  /  Forlaget Gyldendal  /  304 sider   /  Anmeldelse også publiceret i netmagasinet manmanclassic.dk

Please follow and like us:

  • 0
  • Share