Kristina Holgersen (efter Helle Helle): To slags mørke

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

BOGANMELDELSE    Sangsnedkeren, Kristina Holgersen, er en virkelig interessant kunstnerisk figur. Hun er singer-songwriter. Kunstner med stort K. Intellektuel (vil jeg mene). Og i hvert fald optaget af det lyriske, knappe og enkle i det danske sprog. Og i fortællingen. Derfor er det – set i bakspejlet – ikke så mærkeligt, at hun – da hun læste i Helle Helles forfatterskab – lod sig overrumple. For her var helt sikkert noget. Noget helt enkelt og ukompliceret, på den ene side, og noget ildevarslende eller foruroligende eller forunderligt statisk på den anden. Hun lagde dét til side, som hun selv arbejdede med, kontaktede forfatteren og fik dennes tilladelse til at sakse i teksterne og sætte sang og musik til disse ”udklip” fra Helle Helles samlede litterære værk.

Kristina Holgersen skabte på dén baggrund to ”produkter”: et album (vinyl, CD, down-load) og en bog (pamflet på beskedne 56 sider). De to ”produkter” kan med stor fordel opleves sammen, men køberen kan også – uden panderynken – opleve det enkelte produkt separat. Det skal dog nævnes, at der bag i bogen er QR-koder, hvormed man via sin smart-phone kan få adgang til alle 11 numre, så ingen bliver snydt. Det skulle da være den, der kunne lytter!

Bogen udmærker sig nemlig ved ikke bare at være udstyret med alle de tekstuelle ”udklip” og en række æstetisk godt gennemarbejdede fotos af Martin Bubandt (fotos af Kristina Holgersen og den danske natur), den er også udstyret med Kristina Holgersens introducerende tekst, med Torben Sangilds overbliksartikel om ”musikalske fortolkninger af litteratur” generelt og med Per Krogh Hansens mere specifikke artikel ”om Kristina Holgersens forunderlige musikalske rejse ind i Helle Helles prosaiske univers.” Samlet set bliver man godt introduceret til fænomenet: forfattermusik.

Vel er bogen – som udgives på Dansklærerforeningens Forlag – helt åbenlyst målrettet skoleelever – i udskoling og gymnasium – men den er samtidig så æstetisk vel udført og indholdsmæssigt så stram, at enhver voksen med interesse udi tilnærmelser mellem litteraturen og musikken vil kunne hente inspiration og tankegods i de 56 sider. Og nok så interessant, man får via Kristina Holgersens musikalske ”udklip” skærpet sin opmærksomhed på, hvor fremragende en prosaist Helle Helles rent faktisk er. Derfor er bogen (og musikken) så absolut anbefalelsesværdig.

****  /  Dansklærerforeningens Forlag  /  56 sider  /  Også anmeldt i netmagasinet gaffa.dk

Please follow and like us:

  • 0
  • Share