Steffen Støvring: Luther – Et bekymringsfrit hjerte

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

BOGANMELDELSE    Steffen Støvrings Luther-biografi er lettere akademisk, ikke overdrevent, men dog udgivet på Akademisk Forlag og skrevet i en stil, som nok er alment tilgængelig, men som alligevel sænker læsehastigheden – og desværre, skaber en distance.

Den biograferede, Martin Luther, bliver i det meste af bogen skildret som et tænkende menneske, til tider en provokatør, men det er hans tanker, Støvring interesserer sig for. Og måden, hvorpå han får lanceret dem. Snarere end alt andet.

Derfor – og som følge af sproget – bliver den biograferede for læseren en ret endimensionel, i bedste fald todimensionel, følelsesblottet figur. Nok får jeg at vide, at han spidsfindigt tager på vej, når andre, samtidige tænkere mener noget andet og mere end netop han. Men ofte, meget ofte under læsningen savner jeg enten en større grad af akademisk forskning, perspektivering og kontekstualisering eller et forsøg på at indkredse de psykologiske lag, der kan være baggrunden for, at han tænker og handler, som han gør. Men ingen af delen får jeg! Og alligevel – et par gange undervejs i læsningen bliver jeg præsenteret for glimt af den tredje dimension, de psykologiske lag, men i de tilfælde virker glimtene nærmest indiskrete, grænsende til private. Eksempelvis er oplysningerne om Luthers passionerede kærlighed til konen underligt uvedkommende i den strøm af tanker, idéer og refleksioner, som ellers fylder i bogens spalter. Jeg får pludseligt et glimt noget meget privat, som der ikke siden følges op på og begynder at undre mig over titlen – Et bekymringsfrit hjerte. Det hjerte mener jeg nemlig ikke, at jeg møder!

Derfor mener jeg også, at Steffen Støvring sætter sig mellem to stole med sin biografi. Og netop dét gør læsningen tung! Underligt distanceret.

***  /  Akademisk Forlag  /  200 sider

Please follow and like us:

  • 0
  • Share