Anne Mia Steno: Imellem grænser

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

BOGANMELDELSE   Mange vil sikkert huske den historie, der sidst i 80erne ramte de danske medier. Historien om den verdensberømte, indiske antropolog, Prakash Reddy, der var rejst til Danmark for at studere de indfødte og deres vaner. Reddy udvalgte, af alle steder, at studere danskerne i landsbyen Hvilsager på Djursland, og han skrev på dén baggrund en åbenhjertig bog om danskerne og deres kultur. Bogen vakte især danskernes interesse – måske fordi vi herhjemme sjældent ser os selv udefra, men med Reddys bog fik tilbudt et usædvanligt indblik.

Imellem grænser er en slags opfølger – en troskyldig ungdomsroman om den indiske pige, Daya, som ikke bare er elev af Prakahs Reddy, men også besat af selv at møde de mennesker, som læremesteren beskrev i sin bog om Hvilsager. Den unge studine, Daya, får skaffet sig midler til et fly og rejser – uden først at orientere familien derhjemme – til Danmark med et ønske om selv at møde beboerne i Hvilsager og se deres livsform og kultur udfoldet. Selv om pigen egentlig ikke har nogen anelse om geografi endsige praktiske foranstaltninger, når det kommer til det med at rejse, lander hun i Danmark blandt danskere, fordomsfri og nysgerrig. Hun når da også sit mål, Hvilsager, men romanen skildrer netop ikke mødet med beboerne i landsbyen. Den skildrer til gengæld pigens første møde med danskerne og deres forsøg på at favne og hjælpe hende videre fra lufthavnen i Kastrup til landsbyen på Djursland. Bogen skildrer pigens forundring over mange af de ting, vi herhjemme tager for givet. Den skildrer nogle hjemløses verden, den skildrer en tur i en dansk bus, danskernes forhold til kaffe og hygge, et loppemarkeds natur, etc., etc. Og alt – for så vidt – meget, meget fint og uprætentiøst. Men desværre også uden den store, litterære kvalitet. Dette sidste er grunden til, at denne læser finder bogen lang – trods de blot 116 sider og mange fine observationer undervejs.

***  /  Dansklærerforeningens Forlag  /  116 sider  /  Også anmeldt i tidsskriftet CULTURES

Please follow and like us:

  • 0
  • Share