Mehdi Rostami & Adib Rostami: Melodic Circles – Urban Classical Music from Iran

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

MUSIKANMELDELSE De to iranske fætre, Mehdi og Adib Rostami, er klassisk uddannede musikere. Mehdi spiller på det iranske medlem af lut-familien, den såkaldte setãr. Adib på den såkaldte tombak tromme. Og sammen har de nu indspillet et album med traditionel/klassisk kurdisk musik fra Fars provinsen, hvis hovedstad, Shiraz, regnes for at være et af Irans vigtigste, kulturelle fikspunkter. Musikken, som den fremføres på albummet, Melodic Circles, afspejler ganske klart det fænomen, at klassisk uddannede musikere i Iran først lærer de gamle, nedarvede melodier, de såkaldte radiffer, for derefter at tillægge sig sans for improvisation og transformering af det gamle til noget nyt – det er dét, der ligger i begrebet ”circles”. Musikerne laver så at sige variationer over eksisterende temaer, og fætrene Rostami er virtuoser udi dén sportsgren. Grundlæggende har de bygget deres minimalistiske album op omkring to skalaer, hvoraf den første (Bayât-e Tork) munder ud i tre musikstykker, den anden (Bayât-e Esfahán) i fire. Samlet set er der tale om et album af virtuos og i flere momenter svimlende smuk karakter. Personligt finder jeg dog helheden for ensformig.

**** / ARC Music / 48 min. / Også anmeldt i tidsskriftet CULTURES

Please follow and like us:

  • 0
  • Share