Karl Aage Rasmussen: De fire årstider efter Vivaldi

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

MUSIKANMELDELSE Jeg har altid med stor glæde læst Karl Aage Rasmussens bøger om klassiske komponister og deres musik. Men det er med lige så stor glæde, jeg lytter mig ind på hans livtag med Vivaldis fire årstider på dette nye album med Concerto Copenhagen, dirigeret af Magnus Fryklund og Lars Ulrik Mortensen. For det, Karl Aage Rasmussen som orkesterets huskunstner har gjort ved musikken, er dybt fascinerende. Der er ingen tvivl om, at han nærer stor respekt for Vivaldis værk. Alligevel har han revitaliseret det og bygget bro mellem Vivaldis oprindelige intention fra det tidlige 1700-tal og en absolut nutidig klang- og tidsopfattelse. Han har således udsat De fire årstider for benspænd, forskudt enkeltinstrumenters passager i musikken og generelt tilført en mere moderne klang, rytmik og tidsopfattelse. Og dermed har han bygget bro mellem fortiden og nutiden. Musikken fremføres med akkuratesse og saft og kraft, og produktionen som sådan er ganske enkelt eminent. Jeg bliver i hvert fald som lytter ramt af en umiddelbar trang til at fordybe mig mere i værkets spændvidde og fortælling. Og dét er ære værd, at jeg på dét sæt bliver ramt. Og ikke bare bliver ramt af Vivaldis mesterværk, men også af Rasmussens eget stykke, Follia, Follia…

***** / Dacapo Records / 67 min.

Please follow and like us:

  • 0
  • Share