Brandon Robertson: Bass’d on a True Story

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

MUSIKANMELDELSE Brandon Robertson kalder sig selv ”veteran”. Og ret skal være ret: Han er en etableret og habil kontrabassist, der står mere end almindelig stærkt på delstaten Floridas jazzscene. Alligevel er Bass’d on a True Story overraskende nok hans første plade i eget navn! Hvorfor han har været så længe om nå frem til en pladedebut i eget navn, melder historien intet om. Men jeg skal gerne pointere, at hans plade er solid, at hans jazzmusik er rigt facetteret, og at det hele er serveret på meget appetitlig vis. Robertson har selv komponeret de fleste af de ti skæringer uden dog dermed at sætte sig selv i centrum. For nok er bassen et centralt instrument, men hverken i sammenspillet eller i soli gør han sig til. Heri ligger måske forklaringen på, at pladedebuten er trukket ud. Robertson er ydmyg og beskeden af natur, nok habil, dygtig, solid, men ikke en der har brug for at lave et show of. Ikke desto mindre er hans musik melodisk på det dybeste plan, rigt ciseleret og ornamenteret – takket være sammenspillet med de i øvrigt meget kompetente grupper – to forskellige besætninger, hvori kun blæserne er gennemgående.

**** / Slammin’ Media / 61 min.

Please follow and like us:

  • 0
  • Share