Nancy Dalberg: The String Quartets

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

MUSIKANMELDELSE Nancy Dalberg (1881-1949) var én af de første danske kvindelige komponister. Hun studerede hos bl.a. Carl Nielsen og Fini Henriques og skrev både orkesterværker, kammermusik og sange. Men i et mandsdomineret musikliv, forblev hendes musik ukendt for de fleste, og først nu – med Nordic String Quartets indspilning – kommer alle tre strygekvartetter på én gang ud til den brede offentlighed. De tre strygekvartetter indtager en særstilling blandt Nancy Dalbergs kompositioner: Den første af dem blev det allerførste instrumentalværk, hun præsenterede ved en offentlig koncert – og ved uropførelsen spillede Carl Nielsen violin i kvartetten. Den anden blev det værk, hun først fik udgivet og spillet i udlandet, mens den tredje – på trods af, at den blev uropført 20 år inden hendes død, ikke nåede at udkomme i hendes levetid. Man kan altså i en vis forstand tale om, at dette album præsenterer en tidlig, en moden og en sen komposition. Og meget passende forløses de alle med fascinerende kraft af Nordic String Quartet: Heiðrun Petersen på violin, Mads Haugsted Hansen på violin, Daniel Eklund på viola og Lea Emilie Brøndal på cello.

**** / Dacapo Records / 71 min

Please follow and like us:

  • 0
  • Share