Alister Spence: Whirlpool

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

MUSIKANMELDELSE Den australske jazzpianist, Alister Spence, udsender med Whirlpool et (for ham) usædvanligt dobbeltalbum – et album med soloimprovisationer (hans første soloalbum i 30 år). Vel at mærke – et fascinerende, dybt sensitivt og dog ekspressivt, udtryksmæssigt komplekst og mange facetteret miks af lyde, landskaber og lynnedslag. Spence’s improvisationer grænser op til det avantgardistiske – ikke bare i og med musikkens karakter og udtryk, men også i og med at Spence (samtidig med, at han spiller klaver) i passager præparerer klaverets strenge og/eller bruger det (og andet) som slagtøjsinstrument. Musikken er i passager næsten filmisk, i andre passager prøvende, klagende, strittende, stikkende. Altid udfordrende. Skabt af en rutineret, frygtløs og insisterende musiker, som selv i valg af titler er gået efter det modsætningsfyldte. Alle numre hedder ét ord (med en del af ordet i parentes) – f.eks. (Un)seen, (For)gone, (Over)taken, (Re)set og (Un)likely. Et af de mest fascinerende numre / momenter på dobbeltalbummet er (Over)tonal, som næsten giver mindelser om minimalistisk kompositions- / partiturmusik som Philip Glass’. Men ingen numre er for begyndere.

**** / Alister Spence Music / 105 min.

Please follow and like us:

  • 0
  • Share