Alister Spence & Tony Buck: Mythographer

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

MUSIKANMELDELSE

De to herrer fra Down Under er kendt som nogle af det store lands absolut bedste jazzmusikere, -komponister og improvisatorer. De er åbne, innovative og avantgardistiske i deres udtryk – både hver for sig og sammen som her på Mythographer. Musikstykkerne på det nye, fælles album er abstrakte, bygget op som særegne lydlandskaber med minimale melodier. Alister Spences flygel er i vidt omfang præpareret, og Tony Bucks slagtøj i vidt omfang, ja, polyrytmiske. Musikken er dermed vanskeligt tilgængelig, men også – for den mere robuste lytter – interessant, insisterende, intens. Numre som Curious Terrain og Strange Luminant er stærke, men – kunne man også hævde – retningsløse. Og dog. Der er netop en stringens i det hele, en kerne i galskaben, som i hvert fald skærper denne lytters opmærksomhed. Jeg lytter aktivt, fokuseret, fordi jeg aner, at de to rutinerede herrer vil mig noget. Og ikke bare mig – men kunsten. At de ”maler” så abstrakt gør bare, at jeg må opleve snarere end forstå.

****  /  Alister Spence Music  /  67 min.

Please follow and like us:

  • 0
  • Share