Foreningen af danske kulturtidsskrifter (FDK)

Ivan Rod er formand for Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter og medstifter af / bestyrelsesmedlem i Foreningen af Kulturtidsskrifter i Norden. Om foreningerne se:

www.kulturtidsskrifter.dk/