Mark Solborg: Tungemål I & II

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

MUSIKANMELDELSE Tungemål er et ambitiøst og gennemført, konceptuelt og komplekst værk af den danske guitarist, Mark Solborg. Værket består af tre CD’er og to dertil hørende bøger, fornemt præsenteret i luksuriøs hardback med et overskudsbetonet, moderne design og en generøs, engelsksproget forklaring bag og analyse af den konceptuelle idé, af det at komponere, det at improvisere, det at spille, det at benytte devices, det at være solist, det at kommunikere med andre musikere, etc. Mark Solborg og ILK! Dét her er overbevisende! Gennemført! Og helt åbenlyst ambitiøst og seriøst! Alene derfor – men også fordi der helt gennemgående er tale om faglig tyngde og kvalitetsbevidsthed – er det konceptuelle udspil bemærkelses- og beundringsværdigt. Musikken i sig selv? Den må jeg kalde avantgardistisk. Undersøgende. Åben. Udgivelsen rummer ”eksperimenter” med 1) guitaren alene, med 2) guitaren og diverse devices / elektroniske effekter og med 3) guitaren og andre musikere og deres instrumenter: Lars Greve på en bred vifte af blæseinstrumenter, Francesco Bigoni på tenorsax og klarinet og Simon Toldam på klaver. Men fælles for variationen fra den ene til den anden og tredje CD er – stringensen. Og det centrale element – el-guitaren. Kombineret med den åbne nysgerrighed og kvalitetsbevidstheden.

***** / ILK Music / 147 min.

Please follow and like us:

  • 0
  • Share