Carsten Dahl: Bird Phoenix

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

MUSIKANMELDELSE

Carsten Dahls nye soloalbum er en hyldest til den danske komponist og pianist, Niels Viggo Bentzon, og et vidnesbyrd om, hvor vigtigt et forbillede Bentzon har været for Dahl. Et særligt kendetegn ved en del af Bentzons musik var, at han miksede komposition og improvisation – nøjagtigt som Dahl gør det i dag. Og Bird Phoenix? Ja, det er et album med sytten improvisationer optaget i én kontinuerlig strøm uden nogen efterredigering. Dahls kompositioner, som han selv improviserer henover, er som små snapshots, glimt og sansninger – inspireret af Bentzons musik. Og titlen? Bird Phoenix. Den refererer til, at Bentzon altid formåede at rejse sig af støvet, når livet spændte ben – hvilket det i hans tilfælde flere gange gjorde. Jeg tror faktisk, at Dahl (også) hvad det angår spejler sig i Bentzon, hvorfor det giver god mening, at han udsender denne hyldest. De sytten nye kompositioner/improvisationer balancerer mellem det klassiske og det improjazzede og rummer ikke på nogen måde nogen form for leflen. Musikken er ekspressiv, til tider (grænse)søgende, til andre tider konkluderende. Og så favner den Dahls temperamenter såvel som Bentzons. Og dét er fascinerende.

****  /  Exlibris  /  27 min.

Please follow and like us:

  • 0
  • Share