Daniel Garcia Trio: Travesuras

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

MUSIKANMELDELSE Den unge pianist, Daniel Garcia, mener selv, at han tilhører en ny generation af spanske jazzmusikere, for hvem der ikke så markant er en skillelinje mellem jazzen og flamencoen. For ham er de to genrer ”brødre”, der ”har væsentlige ting tilfælles, blandt andet spontaniteten, et engagement i nuet og improvisationen”, siger han. Lytter man til hans nye album på ACT, Travesuras, forstår man, hvad han mener. Fra åbningsnummeret, Potro de Rabia y Miel, smelter de to genrer således på tilsyneladende helt naturlig, organisk vis sammen, som var de tvillingebrødre. Faktisk vil jeg gå så vidt som til at sige, at Garcias sammensmeltning er den mest overbevisende, jeg nogensinde har hørt i feltet mellem de to genrer. For ellers synes der at herske en særegen ærbødighed omkring især flamencoen – en ærbødighed som har låst den fast i en snæver fortolkningsramme. Sådan som Garcia håndterer den, løfter den sig imidlertid ud og op af de stramme rammer – vel at mærke i al uskyldig naivitet (”Travesuras” er det spanske ord herfor). Med sin eminente trio bygger han vitterligt en funklende flot og farverig bro mellem de to genrer.

***** / ACT Music / 53 min. / Også anmeldt i tidsskriftet CULTURES

Please follow and like us:

  • 0
  • Share