Klaus Høeck: Salme

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

BOGANMELDELSE    Klaus Høecks digtsamling, Salme, er en bog med iboende, taktile stimuli. Bogen er kvadratisk, trykt på karton med høj bulk – d.v.s. på luftig papir med en betydelig stivhed og fylde – og med et omslag i endnu tykkere, blød karton – et omslag trykt i en dyb kongeblå farve med forfatternavn, titel m.m. fremhævet negativt i sølv. Der er med andre ord – vanen tro, når der er tale om en udgivelse fra Brøndums Forlag – tale om en uhyre smuk bog: kunsthåndværk i ordets egentlige forstand!

Indholdet er i og for sig også fuld af stimuli. Dels er der flere steder undervejs i bogen abstrakt grafik af Morten Stræde. Men grafikken er ikke det eneste, der er abstrakt. Digtene – lyrikmastodonten, Klaus Høecks digte – er også abstrakte. Og dét til trods for – eller netop fordi – de er matematisk genereret computerpoesi, som side for side antager nye, arkitektoniske former og i indhold fremsætter nye usammenhængende, kryptisk, labyrintiske budskaber. I den forstand er digtene – og samlingen som helhed – abstraktioner i fornemme gevandter.

For undertegnede giver digtene imidlertid ikke megen mening. Vel kan jeg forestille mig, at den matematiske computergenerering af digte har været spændende for forfatteren, men for læseren – denne læser – forekommer resultatet – abstraktionsniveauet – forstyrrende, grænsende til forceret. Jeg interesserer mig for det avantgardistiske, det dynamisk fornyende. Men i tilfældet Salme forekommer bogtryk og –binderi mig at være af højere kvalitet end digte og grafik.

**  /  Brøndums Forlag  /  52 sider

Please follow and like us:

  • 0
  • Share