Kaare Bergh: tidslagt

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

BOGANMELDELSE Kaare Bergh (f.1983) er en helt ung, dansk lyriker og tidslagt hans første selvstændige udgivelse – i 2007 udgav han sammen med Louise Bach bogen Emergens.

tidslagt er en digtsamling, der kredser om begreber som lidenskab, kødelig forening og kærlighed, men også om tab, ensomhed og død. Det er i hvert fald den essens, jeg uddrager af bogen.

Det, jeg med sikkerhed kan fastslå, er, 1) at bogen er en digtsamling, at 2) ingen af dens digte rummer versaler, og 3) at de alle grafisk er sat op på sider, hvorpå der også indgår ”tilfældige” pletter af blæk(?). Hvad disse pletter laver i samlingen, og hvorfor der ingen versaler er – det er mig en gåde, men for så vidt også en ligegyldig gåde. Det vigtigste er, at siderne grafisk er sat op, så jeg får lyst til at læse. ”Pletterne” er for mig blot klædelige variationer over et tema, befriende ”tilfældige” vignetter i en ellers prøvende, ungdommelig og lettere studentikos samling digte.

Men måske er der en forklaring på ”pletterne” i dette delelement af et digt:

”jeg tror vores kærlighed er det lys der skydes gennem dråberne når de falder tungt mod slutningen af august

disse år har ingen plads men de følger os når vi fylder størstedelen af et punkt

og desuden har vi kun et punkt for så vidt det netop er

begyndelsen til det endnu uskabte”

Under alle omstændigheder fremstår digtene som læselige, det grafiske design som fint kunstnerisk. Men læsningen efterlader mig uberørt, uforandret, neutral. Jeg bliver ikke oplyst, ikke glad, ikke trist, men forbliver uberørt. Og intet – udover mine egne noter – husker jeg. Dét er samlingens svaghed. At den ikke afsætter spor eller igangsætter refleksioner, reaktioner, liv.

** / Forlaget Nulpunkt / 52 sider

Please follow and like us:

  • 0
  • Share