Nisia: Eredità

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

Nisia er en italiensk/belgisk duo bestående af Emanuela Lodato og Vincent Noiret. De to har – udstyret med henholdsvis trommer, kastagnetter, harpe og diverse strengeinstrumenter og klokkespil – kastet sig over traditionel siciliansk musik. Eredità er således italiensk for ”arv”. Underforstået: De to har kastet sig over den syditalienske musiktradition og genskabt denne – ikke ved alene at fremføre den, som den var, men ved at tage afsæt i den og forsyne den med deres helt personlige fingeraftryk. Eredità er af samme grund et miks af tradition, nye kompositioner og arrangementer – en form for oversættelse til et nutidigt udtryk – men samtidig en klar reminder om et repertoire, der ellers var ved at gå tabt. Den ofte meget enkle folkemusik refererer både i tekst og komposition til tidligere generationer og kredser om temaer som savn, migration og nødvendige rejser, men også om fester og trang til at leve. Det enkle udtryk leder på en eller anden måde direkte ind i de klare følelser, og dét er musikkens styrke – farvet som den er af mødet mellem traditionel folk og kammerjazz. Mest gribende og farverigt er nummeret Sospeso.

 ***  /  Homerecords  /  53 min.  /  Også anmeldt i tidsskriftet CULTURES

Please follow and like us:

  • 0
  • Share