Kira Skov / Maria Faust: In the Beginning

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

I efteråret 2014 udsendte Kira Skov og Marie Fisker deres fremragende, fælles album, The Cabin Project. Nu udsender Kira Skov og Maria Faust så deres fælles album, In The Beginning – et album, der ligger som i naturlig forlængelse af The Cabin Project. At der er et slægtskab mellem de to album hænger selvfølgelig sammen med Kira Skovs prægnante præsens, men det hænger også sammen med, at begge album er produceret af legendariske Mark Howard, der over tid har formået at fremelske en helt særlig gråtone i Kira Skovs ledende udtryk. Howard har i dette tilfælde endog været med til at indrette det studie, som i en nedlagt kirke i det sydlige Estland, kom til at danne ramme om Skovs og Fausts sang og musik og i det hele taget for In the Beginning, der bærer tydelige præg af de historisk/psykologiske lag, der for Skov og Faust åbenbarede sig her, nær grænsen til Letland og Rusland. De tos hypnotisk messende, næsten sakrale musik, har således klart fundet inspiration i det ortodokse kirkerum og i den mørke lokalhistorie. Og dét understreges bare af, at de to backes up af et estisk kor, der giver hele udtrykket en kammermusisk kant. In the Beginning er et forrygende og farligt kapitel i noget, der fremstår som en større fortælling.

*****  /  Stunt Records  /  44 min.

Please follow and like us:

  • 0
  • Share