Josefine Cronholm: Near the Pond

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

MUSIKANMELDELSE

Carl August Sandburg (1878-1967) var en amerikansk digter, historiker og folklorist – født i Illinois som søn af svenske indvandrere. Med andre ord – en brobygger mellem den gamle, svenske og den nye, amerikansk tradition og kultur. Og i nærværende sammenhæng – en inspirationskilde. Ikke kun for den herboende, svenske jazzsangerinde, Josefine Cronholm, men også for den amerikanske kornettist, Kirk Knuffke, som i denne sammenhæng var den, der bragte Sandburg på banen.

Knuffke var blevet grebet af Sandburgs digte om eksempelvis det industrialiserede Amerika – digte, der gav ham tilnavnet ”Det amerikanske folks skjald” – efter tilfældigt at være stødt på digtene i en bog, han fandt i New York. Knuffke blev så grebet af digtene, at han skrev kompositioner til flere af dem.

I mødet med Knuffke fattede Cronholm også interesse for Sandburg, så også hun skrev nogle sange og kompositioner, inspireret af Sandburgs poesi og livshistorie og fremherskende tematik.

Og ud af det – mødet de to musikere imellem, deres respektive møder med Sandburg og siden tilknytningen af bassisten Thommy Andersson m.fl. til projektet – opstod rammerne til det, der skulle blive til det bemærkelsesværdige album, Near the Pond.

En ting er, at albummet rummer tre tekster af Sandburg, hvortil Knuffke har komponeret musikken, noget andet er at albummet udtryksmæssigt, musisk indrammer sjælen i Sandburgs tekster. I den forstand er musikken blevet som Knuffkes og Cronbergs narrative fortællinger om førkrigstidens Amerika, sådan som de forestiller sig, at Sandburg oplevede og fortalte om den. Genremæssigt er sangene og musikken blevet som et særegent miks af gospel på den ene side og chain gangs arbejdssange på den anden, som et miks af folk og jazz, spirituals og roots. I momenter har sangene og musikken endda karakter af syngespil – selv om det er en form for vemod, der kendetegner tonen. Dét hæfter jeg mig ved.

Men jeg bliver også igen-igen bekræftet i, at Josefine Cronholm har en unik stemmekontrol og en særlig evne til at bruge sin stemme som instrument og fortællestemme – samtidig med at hun helt åbenlyst har en evne til at sammensætte og lede en besætning, der præsterer på højt kvalitativt niveau.

Min primære anke i tilfældet Near the Pond er, at det i lange strække er krævende at lytte til sangene og musikken. For der smøres ikke, der nurses ikke. Der klages snarere – som for eksempel i nummeret, ”Wrong With You”.

**** / Stunt Records / 38 min. / Også anmeldt i musikmagasinet gaffa.dk

Please follow and like us:

  • 0
  • Share