Dawda Jobarteh & Stefan Pasborg: Live in Turku

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

MUSIKANMELDELSE

Den herboende, gambianske koravirtuos, Dawda Jobarteh, og den rutinerede danske trommeslager, Stefan Pasborg, har længe udgjort en fascinerende duo. Jobarteh er ud af en stærk, vestafrikansk musiktradition og en meget musikalsk familie. Pasborg er rundet af noget helt andet, men er som jazztrommeslager ”oplært” af Alex Riel – en af Danmarks/Nordeuropas notorisk mest markante jazz- og beat-trommeslagere (set over de sidste fem årtier). Men hvad det er for en musikgenre, Jobarteh og Pasborg tilsammen begiver sig udi eller skaber, er for mig lidt uklart – og det er sådan set helt i orden. Koraen sender selvfølgelig mine tanker til Vestafrika, men Jobartehs spillestil og elektriske lyd – kombineret med Pasborgs både virtuose og voldsomme trommespil – sender uvilkårligt mine tankerne i retningen af fusionsjazz og fortidens beat / nutidens rock. Når jeg f.eks. hører et nummer som, Communication of a Kind, er jeg i et tids- og traditionsuklart beat-/rock-land. Et spændende land, synes jeg, med konturer optegnet af en opfindsom, originalt tænkende konstellation. Men når jeg hører et nummer som I Met Her by the River, er jeg i et mere traditionelt Vestafrikansk univers – og personligt må jeg altså sige, at det er der, jeg finder den størst lytteglæde. Sidstnævnte nummer er for mig at høre, albummets mest stilsikre. Det er smukt, rundt, varmt, favnende – lige til at træde ind i – uden at kede sig. Dertil er der nemlig alt for mange facetter.

****  /  April Records  /  37 min.

Please follow and like us:

  • 0
  • Share