Jan-Philipp Sendker: At høre hjertet slå

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

Jan-Philipp Sendker er en tysk journalist, som i en årrække i 90erne var ugemagasinet Sterns korrespondent i Asien. Årene i Asien inspirerede ham til at skrive At høre hjertet slå, som på ingen tid er blevet en bestseller, solgt til udgivelse i 24 lande og alene i Tyskland solgt i mere end en halv million eksemplarer.

Bogen følger den unge kvinde: Julia Win, hvis burmesiskfødte far, Tin Win, en dag er forsvundet sporløst fra hjemmet i New York. År senere finder hun en mulig ledetråd: et ikke afsendt kærlighedsbrev til en burmesisk kvinde.

Julia rejser til Burma for at finde den kvinde – i håb om også at finde sin far og/eller få en forklaring på, hvorfor han forsvandt. I en landsby i Burma passes hun op af en mand, U Ba, som ikke bare har ventet hende, men også – over flere dage – kan fortælle hende den detaljerede historie om hendes far som barn og ung i Burma.

Dén historie kender Julia ikke, da faderen aldrig har villet fortælle om sine første tyve leveår. Hun kan heller ikke – indledningsvist – tro, at historien handler om hendes far, for han var jo ikke, som drengen Tin Win, blind. Men U Ba får oprullet historien om den lille dreng, som får grå stær (hvilket folk i landsbyen har forvekslet med blindhed) og som af samme grund udvikler alle andre sanser til perfektion. Alt kan den indadvendte dreng for eksempel høre – herunder et hjerte slå.

Da drengens far dør, tror hans mor, at dødsfaldet skyldes en forbandelse forbundet med sønnen. Derfor forlader hun Tin Win, som først i stor fortvivlelse ”går ind i sig selv”, men siden tilegner sig viden og livsduelighed via en ”mentor” i den lokale klosterskole. Ingen er herefter i tvivl: Drengen er ikke bare begavet, han har også nogle helt ekstraordinært udviklede evner – takket være hans blindhed.

Andetsteds i landsbyen fødes en pige, som nok er yndig, men også forkrøblet. Hendes fødder og underben er vanskabte og kan ikke bære hende, hvorfor hun må kravle rundt på alle fire eller alternativt lade sig bære.

Tin Win og pigen, Mi Mi, finder sammen, bliver tæt forbundet og i næsten enhver forstand uadskillelige. De to bliver som indbegrebet af soul mates.

Men en dag lader Tin Wins rige onkel i Rangoon ham hente og operere. Onklen har fået at vide, at hans egen fremtidige rigdom kun kan sikres, hvis han uselvisk hjælper en slægtning i nød, og dét bliver drengens skæbne. Tin Win, der nu er blevet en stor dreng må – trods savnet af sin elskede – affinde sig med, at onklen tilbyder ham uddannelse og job. Og lide under ikke at være i kontakt med Mi Mi. Hvad han ikke ved er, at onklen undlader at afsende alle drengens kærlighedsbreve til pigen og underlader at udlevere alle dem, hun har sendt.

Tin Win havner i USA, arbejder i New York for sin onkel, stifter familie og får en datter, Julia, men glemmer aldrig sit livs kærlighed. Dét er baggrunden for, at han forsvinder sporløst og rejser tilbage til Burma den dag, Julia har taget sin juridiske embedseksamen og dermed reelt kan ”stå på egne ben”.

Burmesiske U Bas historie om Tin Win tvinger Julia – og læseren – til at tænke nærmere over, hvad rigdom egentlig er! Hvad kærlighed er! Hvad grænserne for sansning er!

Sine steder nærmer forfatteren sig i sin fortælling eksotisme og overfladiske klichér som ”hellere fattig end rig” og ”hellere krøbling end fysiologisk normal”. Men romanen er ikke desto mindre godt skrevet og i besiddelse af de overbevisende pointer, at der 1) er mere mellem himmel og jord, end øjet kan se og viden påvise og, at 2) ægte kærlighed kan overvinde alt.

Roman  /  ***  /   GADs Forlag  /  299 sider  /  Også anmeldt i tidsskriftet CULTURES

Please follow and like us:

  • 0
  • Share