Veronica Mortensen: Presents Passed

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

Den danske jazzsangerindes nye album – hendes femte – er det første, hvorpå hun ikke selv har skrevet nogle af sangene. Presents Passed består således alene af standards, som Veronica Mortensen fortolker. Dét er standards som Born To Be Blue, Thanks For You og Lazy Afternoon. I alt 12 standards, som – ifølge Veronica Mortensen – er gaver, der er givet videre fra generation til generation. Man forstår, hvad hun mener med ”gave”-metaforen, når man lytter til hendes forvaltning af de 12 standards. Hun behandler dem nemlig alle med respekt for både tekster og melodier, men vel at mærke uden dermed at gøre dem kedelige. De 12 standards er med Veronica Mortensens mellemkomst blevet lytteværdige, fordi hun med prisværdig ægt- og troværdighed har fornyet dem, uden at forvanske dem. Ægt- og troværdigheden knytter sig ganske vist også til, at Thomas Fryland har lavet nogle eminente arrangementer, men det ændrer ikke ved, at man især hæfter sig ved Veronica Mortensens indlevelses- og udtryksevne. Presents Passed er et smukt, melankolsk, næsten tidløst album.

****  / Stunt Records/Sundance  /  56 min.  /  Også anmeldt på netmagasinet gaffa.dk

Please follow and like us:

  • 0
  • Share