Arnold Ludvig Sextet: Iceland

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

Under produktionen af Iceland har der helt givet være et ønske om, at lyden skulle forekomme luftig og stor. De seks instrumentalisters respektive ”stemmer” står således alle tydeligt ud på produktionen, der lydmæssigt giver associationer til ”gamle” udgivelser med Mezzoforte. Der er samme klang, samme luftighed, samme fornemmelse af rum og energi over Arnold Ludvig Sextets udgivelse på færøske Tutl Records, som der var over det succesrige islandske fusion-jazz-funk-orkesters udgivelser i 1970erne og -80erne. Måske er Arnold Ludvig Sextets musik mere jazzet, men den er det i givet fald på en let aflæselig, let forståelig, let tilgængelig måde. Musikken er melodisk, har pondus og fremdrift og et næsten latinsk temperament, selv om hovedparten af besætningen er nordisk. Alt er skarpt – selv farverne på omslaget. Størst fascination knytter der sig, for denne lytter, til den færøske kapelmesters omgang med basguitaren, til den fransk/danske side(wo)man Mariane Bitrans omgang med fløjten og til den danske sideman Simon Spang-Hanssens powerfulde brug af saxofonen. Men også som helhed betragtet er sekstettens album fascinerende, vellykket, lytteværdigt.

****  /  Tutl Records  /  58 min.  /  Også anmeldt på netmagasinet gaffa.dk

Please follow and like us:

  • 0
  • Share