Marius Neset & London Sinfonietta: Snowmelt

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

Den herboende, norske jazzsaxofonist, Marius Neset, har med sin kvartet – der i øvrigt består af pianisten Ivo Neame, bassisten Petter Eldh og trommeslageren Anton Eger – sat London Sinfonietta og dirigenten, Geoffrey Paterson, i stævne på det ambitiøse projektalbum, ”Snowmelt”. Albummet er et værk af symfonisk, lyrisk karakter. Et koncentreret værk udsat for jazzkvartet og et lille symfoniorkester. Musikken rummer både elementer af kaos og dissonans og elementer af fokus og harmonisk skønhed. Og musikken er skabt, således at der naturligt er bygget bro mellem de kompositoriske metoder – den mere intuitive jazz og de mere stringente strygerarrangementer. Der er således ingen tvivl om, at Marius Neset har stræbt efter at skabe mening i galskaben, eller om at han har bestræbt sig på at tænke projektet igennem, således at det både giver mening for kvartetten og for London Symfonietta at tage del i forløsningen. Værket – hvis kerne er ”Arches of Nature” – fremtræder af samme grund som et vellykket, organisk hele.

****  /  ACT Music  /  52 min.

Please follow and like us:

  • 0
  • Share