Martin Schack, Morten Ramsbøl, Michael Olsen & Morten Lund: Jazz på dansk

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

Umiddelbart sender albummet to vidt forskellige signaler: Det hedder ”Jazz på dansk”, og dermed signalerer det, at det er en pendant til Jan Johanssons berømte ”Jazz på svenska” – hans epokegørende bearbejdning af en håndfuld svenske folkemelodier. Men undertitlen på det danske – nye – album er ”Jule- & Vintersange”, og dén undertitel sender et lidt andet signal. Vel tager Martin Schack, Morten Ramsbøl, Michael Olsen og Morten Lund fortrinsvis afsæt i etablerede (danske?) julesange og -salmer (og iblander disse en italiensk, en østrigsk, en schlesisk og en amerikansk evergreen), men de danske julesange og -salmer er jo netop ikke kun danske. Noget andet er, at de fire danskere nok er dygtige musikere, men de synes ikke at have lagt samme ihærdighed i forarbejdet til deres album, som Jan Johansson gjorde til sit i 60’erne. Det ”danske” album er fint, men det er ikke epokegørende. Mindre kan selvfølgelig også gøre det, og godt fungerer i hvert fald de fires versionering af Thomas Laubs ”Det er hvidt derude” og Thorvald Aagaards ”Sneflokke kommer vrimlende”.

***  /  Gateway Music  /  45 min.

Please follow and like us:

  • 0
  • Share