Peter A.G. Nielsen: Julekalenderen – en vinterbaders notater fra menneskehavet

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

BOGANMELDELSE    Rockpoeten, Peter A.G. Nielsen, har med sin nye bog skabt årets mandelgave for voksne. Julekalenderen – en vinterbaders notater fra menneskehavet er således en bog med en lille, let læst historie til hver dag i december – ikke bare de første 24 dage, men alle 31.

Alle 31 historier er skåret over samme læst: som dialoger mellem en vandrer (forfatteren selv) og en mand eller kvinde på gaden (eller i ”grøften”). I den forstand fremstår bogen næsten som drama eller det, som nordboer kalder “teaterpjecer”.

Størstedelen af de mennesker, forfatteren møder og taler med på sine traveture i byen (København), er udstødte eller ilde stedte mennesker, men uanfægtet heraf – eller måske netop derfor – forholder forfatteren sig til dem alle som agtværdige og ligeværdige mennesker. Derfor forekommer dialogen i alle 31 historier åben, ægte og respektfuld.

Dialogen afspejler det Bibel-citat, der refereres i bogens forord: ”Ordet tog bolig iblandt os…” Og den afspejler forfatterens insisteren på dialog!

Forfatteren – og gennem ham: læseren – møder blandt andre den alkoholiserede tigger, som fortæller, at han brændte en 200-kroner seddel af, som han fik af sin bror (han ville hellere have haft et kram); møder den kyniske snydepels, som sælger julekort til byens turister fra en stjålet kørestol; den bitre kvinde, som i spillehallen ikke tror på gevinst, men alligevel bliver ved med at spille; junkien, som er holdt op med at begå indbrud, fordi det er blevet for besværligt, når folk ikke går på arbejde, men altid er hjemme; den opsynshavende på det offentlige toilet, som nok brokker sig over unge graffitimalere, men stik imod reglerne giver hjemløse adgang til at varme sig, etc.

Og alle historier / dialoger handler afspejler udstødte eller ilde stedte, moderne menneskes vilkår og begreber som skæbne, smerte, tab. Ikke dermed sagt at historierne er triste. For det er de ikke – udelukkende. De er også fuld af humor og visdom. Og netop derfor er de tankevækkende og velkomne i al deres stilfærdige insisteren.

****  /  Forlaget Eksistensen  /  120 sider

Please follow and like us:

  • 0
  • Share