Admiral Awesome: Makeout Music for Modern Lovers

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

Admiral Awesome er et dansk jazzorkester fra undergrunden. Dets pladecovers indikerer, at orkesteret består af drenge, der interesserer sig for tegneserier og superhelte (og klart definerede verdensbilleder, hvor det onde og gode er adskilte størrelser). Drengenes musik? Den matcher det grafiske ind- og udtryk. Selv kalder drengene – Thomas Sejthen, Jacob Danielsen og Christian Windfeld – deres musik ”Ka-pow Jazz”, og jeg kan klart tilslutte mig prædikatet. Musikken er ka-pow, den er vital, energisk, anarkistisk, avantgardistisk og iblandet en næsten barnlig glæde ved den improvisatoriske, eksperimenterende lyd. Den er kantet og alt andet end konform. Men af selvsamme grund heller ikke hver mands eje. På deres nye album, som jeg lytter til på en dobbelt-LP, gæsteoptræder finske Mikko Innanen (Fredrik Ljungkvist gæsteoptrådte på drengenes første album). Og klart tilfører han yderligere anarki. Men selv om alt umiddelbart forekommer uregerligt på dobbelt-LPen, er der også en klar retning i tingene. En retning, der understreger, at drengene ser sig selv som superhelte i den sort/hvide verden.

***  /  Gateway Music  /  79 min.

Please follow and like us:

  • 0
  • Share