David Virelles: Mbókò

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

Mbókò er et album, der genremæssigt er vanskeligt at rubricere. Man kan kalde musikken jazz, moderne jazz, avantgardistisk jazz. Men det er også en form for jazz, der har sine rødder i afro-cubanske traditioner, og som bliver til på baggrund af en helt usædvanlig instrumentering, hvor klaveret er det bærende instrument – mbókò: åndens stemme – der understøttes af to kontrabasser, et trommesæt (der spiller polyrytmisk) og et biankoméko sæt. I den forstand er musikken på én gang hypermoderne og urgammel, den bygger bro mellem afrikanske religiøse musiktraditioner, cubansk polyrytmik og moderne amerikansk jazz. Heraf undertitlen: Sacred Music for Piano, Two Basses, Drum Set and Biankoméko Abakuá. Musikken er gammel og moderne, personlig og kollektiv, meditativ og ekspressiv. Kompleks og meget vanskeligt tilgængelig. Det er således ikke en sag for nybegyndere, den cubanske pianist, komponist og kapelmester, David Virelles, her har skabt. Til gengæld kan man heller ikke på nogen måde afvise den pågående energiudladning, teknikaliteten, den kunstneriske værdi. Eller det eminente samspil mellem kapelmesteren og Thomas Morgan, Robert Hurst, Marcus Gilmore og Román Díaz.

****  /  ECM Records  /  59 min.  /  Også anmeldt på netmagasinet gaffa.dk og i tidsskriftet CULTURES

Please follow and like us:

  • 0
  • Share