Jon Balke: Warp

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

Den norske jazzpianist fordyber sig med alderen stadig mere i musikkens inderste væsen. Og det med både åbenhed, nysgerrighed og sans for, hvad andre har udforsket og fundet, før ham. På sit nye album, ”Warp”, har Balke med afsæt i en åbenlys fascination af den klassiske klavermusik bevæget sig ind i nogle yngre, men allerede tætbevoksede skovlandskaber og inspireret af disse, har han konstrueret sine egne elektroniske soundscapes – nogle subtile, sfæriske og luftige arkitektoniske konstruktioner – og oven på disse lagt et spor af fortrinsvis afdæmpet klavermusik. Kombinationen af hans soloklaver og de underliggende soundscapes gør, at musikken på én gang forekommer enkel og kompleks. Som Balke selv siger: ”Jo mere du udforsker og finder, jo mere ønsker du at udforske og forstå, og så opdager du, at intet i virkeligheden er simpelt”. ”Warp” fremstår reelt som resultatet af en form for grundforskning, om end denne tydeligt bygger på klassisk komposition og andre jazzpianisters improvisation. Musikken er fascinerende, magnetisk og mange facetteret.

****  /  ECM Records  /  53 min.

Please follow and like us:

  • 0
  • Share