Gerardo Núñez & Ulf Wakenius: Logos

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

Den spanske mesterguitarist, Gerardo Núñez, kaldes efter Paco de Lucías død ”kronprinsen af flamenco-guitaren”. Og prædikatet viser sit værd, når man lytter til hans nye plade, ”Logos”, hvorpå han spiller duet med den svenske jazzguitarist, Ulf Wakenius, der beredvilligt indtager positionen som anden-guitarist: Núñez er indbegrebet af en instrumental ekvilibrist. Núñez og Wakenius mødtes første gang på tyske ACT Musics foranledning i forbindelse med selskabets jubilæumsarrangementer i Philharmonien i Berlin i 2014, og dét møde førte til endnu ét – i et mere beskedent studie i Madrid, hvor det perfekte match imidlertid udløste en instrumental dialog af stor tyngde – en dialog som heldigvis er foreviget på ”Logos”. Den fortrinsvis instrumentale musik fremstår som en rigt facetteret retorisk udveksling og en meningsfuld dialog mellem to temperamenter, to kulturer, der i mødet skaber en dynamisk ny fortælling. Flamencoen bliver så at sige revitaliseret i Núñez’ og Wakenius’ møde, og det i en sådan grad, at man spontant får trang til at dykke ned i traditionen. ”Logos” er således et vægtigt og værdifuldt indslag i en lang tradition.

*****  /  ACT Music  /  49 min.  /  Også anmeldt på netmagasinet gaffa.dk og i tidsskriftet CULTURES

Please follow and like us:

  • 0
  • Share