Emile Parisien Quintet: Sfumato

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

Sfumato er resultatet af et dream-teams ophold i et studie. Dream-teamet består af den franske jazzkomponist, -kapelmester og -saxofonist, Emile Parisien, og hans sidemen – pianisten Joachim Kühn, guitaristen Manu Codjia, bassisten Simon Tailleu og trommeslageren Mario Costa foruden gæstemusikerne, basklarinettisten Michel Portal og harmonikaspilleren Vincent Peirani. I studiet har konstellationen – med afsæt i kompositoriske forlæg fra kapelmesterens side – improviseret sig frem til et imaginært her og nu præget af musisk frihed og spilleglæde. Resultatet er fascinerende, meget komplekst og vanskeligt tilgængeligt, men ikke desto mindre fascinerende. Og på mange måder en en-til-en-afspejling af den avantgarde, der sætter sit præg på den franske jazzscene i disse år. Størst fascination knytter der sig for denne lytter til de tre suiter med fællestitlen: Le clown tueur de la fête foraine. Netop disse moderne suiter bygger fornemt bro til den franske vaudeville – om end suiterne som alle øvrige numre er instrumentale. For denne lytter forbliver albummet dog for teknisk funderet. Og for lidt mærkbart.

****  /  ACT Music  /  58 min.

Please follow and like us:

  • 0
  • Share