Lunau & Sund: Landet brænder

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

Trine Lunau og Peter Sund er en dansk duo (som også privat danner par). Sammen har de to skrevet, spillet og sunget i mere end 17 år – konsekvent indenfor den skandinaviske afart af genren americana – nordicana, eller det man på nudansk kunne kalde singer-songwriting med et touch af folk. Landet brænder – deres femte album – består af 12 sange, der tekstuelt kredser om emner som hverdage, rejser, tab og drømme. Enkelte numre er virkelig gode – det gælder f.eks. nummeret, En sommernat – men andre, og det er hovedparten, grænser op til det nostalgisk antikverede. Et nummer som Ensomme skønhed kunne f.eks. lige så godt være skrevet og indsunget for 40 år siden – den gang Lasse og Mathilde peakede. Stilen – tekstuelt såvel som musisk – minder faktisk om Lasse og Mathildes, og umiddelbart irriterer det mig, at Lunaus & Sunds lydbillede ikke er så afgørende anderledes. For hvor er så det særegne? Det nutidige? Det moderne? Hele set-up’et – sangene og musikken – er for mig at se og høre, alt for simpelt og let forståeligt, uden kant og særskilt nerve.

**  /  The Farm Music  /  46 min.

Please follow and like us:

  • 0
  • Share