Wadada Leo Smith: Rosa Parks: Pure Love

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

 MUSIKANMELDELSE Den sorte trompetist, Wadada Leo Smith, er en af Chicagojazzscenens helt store. Han er født i 1941, har siden 1960’erne haft et tæt samarbejde med tre af scenens andre store: Anthony Braxton, Leroy Jenkins og Steve McCall, men også konsekvent haft andre spor i sit virke, og det er ét af dem, der her lader sig høre. Jeg vil allerede nu hævde, at Rosa Parks: Pure Love er og for altid vil blive et af Wadada Leo Smiths helt store værker – det er nemlig en kunstnerisk meget gennemarbejdet, politisk suite i form af en musikalsk hyldest til Rosa Parks (født i 1913, død i 2005), den ikoniske borgerrettighedsforkæmper som skabte fundamentet for en verdensomspændende kamp for frihed og retfærdighed. Det verdensomspændende er i denne kontekst vigtigt. Rosa Parks: Pure Love består således af 15 musikstykker, heraf 7 med sang, og genremæssigt har albummet meget klare referencer til flere verdensdele. Dét fremgår tydeligt af kompositionerne og instrumenteringen, men også – og nok især – af at der foruden to vidt forskellige kvartetter, Red Koral Quartet og Blue Trumpet Quartet medvirker tre sangere: afro-amerikanske Karen Parks, asiatiske Min Xiao-Fen og latinske Carmina Escobar. Værket som helhed er kompleks og mange facetteret kammermusik med elementer af opera, som – sammen med den medfølgende booklet – både fint formidler kunsten og den politiske agenda.

**** / TUM Records / 72 min. / Også anmeldt i tidsskriftet CULTURES

Please follow and like us:

  • 0
  • Share