Møllehøj, Andersson, Fryland: A Ghost of a Chance

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

MUSIKANMELDELSE Der er en forunderlig stemning over musikken på A Ghost of a Chance. Jazztrioen synes på én gang – da den gik i studiet – at have haft en vision om skabe en fest på baggrund af et gennemgående swing; og samtidig mere konkret at have fundet sig til rette i et rum præget af ro og stilhed, poesi og afklaret hvile. I hvert fald har guitaristen Per Møllehøj, bassisten Richard Andersson og trommeslageren Andreas Fryland skabt en gang swingjazz, der uprætentiøst, intimt og old fashioned egner sig til afspilning i en mindfull lounge blandt afslappede damer og herrer – ældre og yngre. Musikken peger tilbage til 1940’erne og ’50’erne, men er samtidig så personlig, moderne og fremadskuende, at tidsrammen så at sige ophæves. Musikken bliver tidløs, en fornem egenart – en helt enkel, lille, lysende perle, der langsomt kommer til syne, efterhånden som den østers, der hedder A Ghost of a Chance, åbner sig. Aldrig forfalder trioen til at forcere, konsekvent læner den sig tilbage, idet den tager hul på endnu et swingjazznummer.

**** / Hobby Horse Records / 65 min.

Please follow and like us:

  • 0
  • Share