Qarin Wikström & Herman Müntzing: Ping Pong Punktum

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

MUSIKANMELDELSE

Når jeg hører Qarin Wikströms nye album, Ping Pong Punktum (som udkommer digitalt og på kassettebånd med en tilhørende pamflet med billedkunst), er jeg ikke i tvivl om, at det er resultatet af en (for de involverede kunstnere) interessant proces. Musikken / albummet og den dertil hørende pamflet er blevet til i et tæt samarbejde mellem avantgardemusikeren Qarin Wikström, lydkunstneren Herman Müntzing og billedkunstneren Jan Oksbøl Callesen. Sidstnævnte har i pamfletten forsøgt at fastfryse indtrykket af hvert nummer i ét billede, mens Müntzing har forsøgt at udbygge Wikströms lydbillede med en vedvarende kaskade af reallyde og elektronik. I den forstand er Ping Pong Punktum blevet udtænkt og udfoldet som en helhed – et møde mellem musikken, lydkunsten og billedkunsten. Og som sådan fremstår det: som et kraftfuldt, mystisk, sammensat – både magnetisk og massivt miks af kunstneriske udtryk, der tilsammen åbner for flere tolkninger. Wikström og Müntzing har igennem flere år optrådt som duo, og den fortrolighed, det har affødt, hører man i musikken – tror jeg. I hvert fald fremstår musikken som stringent trods dens åbenlyst frie ramme. Og dét gør helheden interessant, værd at fordybe sig i.

**** / ILK Music / 49 min.

Please follow and like us:

  • 0
  • Share