Ezra Weiss Big Band: We Limit Not the Truth of God

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

MUSIKANMELDELSE We Limit Not the Truth of God er den amerikanske komponists, arrangørs, orkesterleders  og dirigents første album med eget big band. Ikke desto mindre et uhyre vellykket, næsten rutineret album, der kan ses som en tale eller gave til hans to børn, der har nået en alder, hvorfra de selv skal til at erobre verden, alt imens faderen (Weiss) må se i øjnene, at han – trods synlige farer derude – må give slip. På albummet holder han (imellem numrene) nogle taler til de to børn, taler som han dog erkender nok i virkeligheden er rettet til ham selv. Ikke desto mindre kredser talerne – og kompositionerne, hvis titler helt givet taler ind i samme spor – om både farerne, frygten og frelsen – uden dog at blive frelste! Enkelte af talerne har politisk karakter og kredser om ulighed, migration og retfærdighed – og gør det chokerende godt og indigneret! Som helhed betragtet fremstår albummet (såvel taler som musik) som helstøbt, gennemarbejdet og åbenhjertigt. Man fornemmer i den veltilrettelagte og –spillede musik (og i talerne), at Ezra Weiss vitterligt har haft noget på hjerte og vitterligt gerne har villet give dette noget et både smukt og klart udtryk.

**** / Origin Records / 74 min.

Please follow and like us:

  • 0
  • Share